top of page

#minakasünnitajana

Kampaania ning koduleht on loodud selleks, et tuua lugude  ning küsimustiku abil nähtavale üks Eestis suurt tähelepanu vajav teema, milleks on sünnitusabivägivald - naiste õiguste rikkumine raseduse ja sünnituse ajal ning ka peale sünnitust.

Soovime teie abiga kokku koguda naiste ja perede lood, et näidata, kui oluline on säilitada inimõigused ja vabadused.

Igal inimesel on õigus oma kehaga toimuvat kontrollida - sünnitustuba pole erand. Igal sünnitajal on õigus sünnitada ilma füüsilise või vaimse vägivallata ja tema inimõiguseid arvesse võttes. Kahjuks ei tagata neid õigusi alati.

Teated sünnitajate negatiivsetest kogemustest loata protseduuride, puuduliku infovahetuse, verbaalse või füüsilise väärkohtlemise ning lähedaste sünnitusele mitte lubamise kohta korduvad.

Seetõttu on emade ülesanne öelda #minaka!

 

Tahame näidata, et sünnitusabivägivald on Eestis, mis on sünnitusabis paljuski teistele eeskujuks, reaalsus ning sellel on tõsised ja kaugeleulatuvad tagajärjed. Nõuame sünnitajate inimõiguste piiramise ja väärkohtlemise lõpetamist.

 

Nõuame, et sünnitushaiglates ja beebiootel naistega tegelevates asutustes tagataks täielikult patsientidele seadusega ette nähtud õigused ja inimväärikas kohtlemine. Soovime sünnitusabi kultuuri sellist muutust, kus informeeritud nõusolek oleks kogu rasedus- ja sünnitusabi juhtpõhimõte. Sünnitajaid tuleb abistada ja nende eest hoolitseda vastavalt patsientide õigustele ning kokkuleppel nendega.

 

Lisaks sünnitaja  ja vastsündinu füüsilisele tervisele tuleks eduka sünnituse oluliseks osaks pidada ka vaimset heaolu ja head sünnituskogemust. Ellujäämisest ei piisa - võime endale lubada enamat ning tõsta standardit.

Samuti tuleb arvestada sündiva lapse teise vanema õigustega tasakaalustatud infovahetusele, õigusele viibida oma lapse sünni juures ning inimväärsele kohtlemisele.

 

Seoses koroonaviirusest tingitud eriolukorraga tõusis veel teravamalt esile see, kui kergekäeliselt võidakse sünnitajate õigused kõrvale lükata.

 

Sünnitusabivägivald on kogu maailmas levinud naistevastase vägivalla vorm. Sünnituskogemus on osa naise seksuaalsusest ning vägivalla kogemus ja tagajärjed on väga sarnased muude seksuaalse vägivalla vormidega. Seetõttu tuleb sünnitusabivägivalda käsitleda seksuaalse väärkohtlemise vormina.

Erinevus teistest seksuaalse vägivalla vormidest on see, et rasedus- ja sünnitusabis on institutsionaalne ja meditsiiniline jõud. Samuti võib vägivallatseja oma tegevust õigustada sellega, et kõik tehti sünnitaja ja sündiva lapse hüvanguks.

Kuid nagu #metoo-liikumine on meile õpetanud: vägivalda ei määra kunagi tegija, vaid kogemus.

Kampaaniat toetavad inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid, kes on huvitatud sünnitusabiprobleemide lahendamisest. 
Saada meile kiri ja lisame Teie nime toetajate nimekirja.

Sinu toetus on teretulnud arvelduskontole EE207700771004154508, saaja MTÜ Emale, selgitus "Annetus".

bottom of page